pátek 5. září 2014

Středověké hradby kolem města Krakova


Obranné hradby chránily město před nepřáteli. Až do 13. století byl Krakov obklopen opevněním, které se skládalo z dřevěně-zemních násypů. V roce 1257 nechal podle magdeburského práva panovník Boleslav Stydlivý vytýčit náměstí, kolem něj vznikala pravoúhlá síť ulic, stavěly se domy, kostely, vznikla radnice, tržnice a od roku 1285 byly postupně stavěny nové hradby, kamenné.
Ve 14. století měla dvojitá zeď s příkopem šířku kolem 20m. Součástí hradeb bylo i 39 obranných bašt a 8 bran. Tyto hradby zastavily například v roce 1345 vojska českého panovníka Jana Lucemburského před vpádem do Krakova.
Na počátku 19. století byla velká část hradeb zbořena, město se totiž postupně rozšiřovalo. Na místě zbořených hradeb bylo několik let smetiště a později byl prostor upravován a vznikl zde městský park – Planty.

Ze středověkého opevnění se zachovaly tři bašty – Prýmkařská, Truhlářská a Tesařská; a jediná brána – Floriánská.  Před nepřáteli byl k ochraně části hradeb určen jeden z mnoha cechů působících v Krakově. Ten měl za úkol chránit hradby i příslušnou baštu. Z vnitřní části hradeb se nachází Galerie obrazů poloprofesionálních malířů pod širým nebem.
K hradbám se dostanete z Hlavního náměstí Floriánskou ulicí.  Když půjdete od Wawelu, tak vlastně absolvujete tzv. Královskou cestu, jež vedla právě od Floriánské brány, přes náměstí, ulicí Grodskou a Kanovnickou ke katedrále sv. Václava a Stanislava na Wawelu.

Mgr. Gabriela Číhalová
 
 

Práce osvobozuje“ – Osvětim – tábor smrti


Koncentrační tábor byl zřízen nařízením Heinricha  Himmlera na jaře v roce 1940 na místě bývalých kasáren polského jezdectva.  Vstup do tábora tvoří brána s nápisem „Arbeit macht frei“ – „Práce osvobozuje“ .  Koncentrační tábor tvoří několik bloků.  V Osvětimi se dozvíte, jak vypadal každodenní život vězňů, v jakých strašných podmínkách museli pobývat. Zdejší průvodci  vám budou vyprávět pohnuté osudy vězňů. Připravte se na  hrůzné fotografie, místnosti plné bot, zavazadel, vlasů a předmětů denní potřeby, které nalezla sovětská armáda v lednu 1945, když tábor osvobodila. Mateřský tábor Osvětim I  sloužil pro koncentraci asi 20 000 lidí.
Navštívíte zde např.  blok č. 11 – blok smrti, v němž proběhl první pokus masového zplynování pomocí cyklonu B. Dále v něm byli vězňové souzeni, mučeni či jinak trestáni  a rovněž i popravováni. Projdete se  tzv. „apelplacem“, na kterém se každé ráno i večer konal nástup a počítání vězňů. Nahlédnete do plynové komory a krematoria.
Další hrůzný pohled na vás bude čekat  v Osvětimi II – Březinka.  Březinka se  nachází,  stejně jako Osvětim I,  v nehostinné bažinaté oblasti a jeho kapacita byla až  90 000 osob.  Do tábora vcházíte tzv. Bránou smrti, kterou kdysi vjížděly nákladní vlaky doslova nacpané lidmi. Tito byli na rampě podrobeni selekci (výběru)  a většina z nich okamžitě odcházela ke zplynování do jedné ze čtyř velkých plynových komor s krematorii, které zde už dnes nestojí. Projdete si  část s  dřevěnými „baráky“, jež kdysi sloužily jako stáje pro koně. V těchto byli ubytováni muži a část jich sloužila rodinnému táboru vězňů z Terezína a rodinám romským. V další části s cihlovými domy pak byly ubytovány ženy, ve zdejším bloku č. 25 na smrt čekaly nemocné a vysílené ženy na svou likvidaci. Celý tábor byl,  stejně jako tábor mateřský Osvětim I,  obklopen ostnatým drátem, který byl pořád pod vysokým elektrickým proudem. V pekle koncentračního tábora zahynulo asi 1 400 000 lidí, a to nejenom Židé, ale i Romové, fyzicky a psychicky postižení lidé, homosexuálové  a další národnosti.  Smrt zde našlo i několik desítek tisíc lidí z Protektorátu Čechy a Morava.
Prohlídka koncentračního tábora stojí opravdu za to, ale připravte se na to, že vás mohou nejenom slova průvodce, ale i to, co tam zhlédnete,  doslova rozplakat.  Za slzy se ale v tomto případě opravdu nemusíte stydět. K uctění památky za zavražděné pak můžete zapálit svíčku, nebo položit květinu.
Mgr. Gabriela Číhalová
 

 

čtvrtek 4. září 2014

Wawel – renesanční perla na Visle

Na přelomu 15. a 16. století měla ve střední Evropě  největší moc ,  politický i kulturní vliv,   dynastie Jagellonců. Dochází k velkému rozkvětu renesanční kultury v polské verzi, která těžila z nizozemského,  německého a především italského umění. A právě zásluhou dvou významných italských umělců Francisca Fiorentina a Bartolomea Berrecciho vzniká nádherný wawelský zámek v Krakově.
Na přelomu 11. a 12. století stával na jeho místě románský hrádek, tento byl ve 14.století nahrazen gotickým hradem, jež patřil k nejmohutnějším v této části Evropy.
Předposlední panovník z rodu Jagellonců Zikmund I. Starý pak nechal stavět nový, renesanční palác. Tento vznikal v letech 1502-1506. O jeho výzdobu se postarali němečtí malíři – hlavně Hans Dürer (mladší bratr známějšího malíře Albrechta Dürera).  Zámek tvoří čtyři křídla, architektonicky nejkrásnější je třípodlažní arkádové nádvoří.
Zámek byl sídlem polských králů, ale jen do roku 1596, kdy přestal být Krakov hlavním městem Polska. Chátral a koncem 18. století se dostal do rukou Rakušanů, ti si v něm udělali kasárna.  Koncem 19. století byl vykoupen z rukou Rakušanů, začalo se s jeho renovací  a bylo v něm zřízeno muzeum.
Prohlídkovou trasu tvoří komnaty, v níž sídlili polští králové, audienční místnost a další sály; dále pak královská klenotnice a královská zbrojnice. Ke skvostům náleží audienční síň, ve které je zajímavý strop – jde o renesanční kazetový strop s vyřezávanými hlavami panovníků, rytířů a měšťanů. Ze 196 se jich do dnešních časů dochovalo 30. Zajímavá je,  nejen interiérem, ale i svým názvem, místnost nazvaná Slepičí pařát.  Nachází se totiž ve věži, byla vybudována pro královnu Jadwigu a připomíná chaloupku na „kuřích nožkách“.
Návštěva zámku stojí opravdu za to. Lístky zakoupíte v pokladně, jež se nachází po pravé  straně, hned jak vstoupíte první branou, zvanou  Erbovní. 
Mgr. Gabriela Číhalová
 

úterý 22. července 2014

Soutěž o nejlepší fotografii a nejlepší video

 

Zašlete nám e-mailem nebo na CD fotografii (fotografie) nebo video z Vaší dovolené a vyhrajte jednu ze zajímavých cen.
Nejkrásnější, nejzajímavější a nejvtipnější fotografie vybereme a oceníme.

Nezávazné typy na téma fotografií nebo videí:

 • děti na pláži,
 • lidé v zajímavých situacích,
 • lidé s naším katalogem na neobvyklých místech,
 • logo cestovní kancelář BON TON v zajímavém kontrastu,
 • zachycení našeho autobusu s logem BON TON s historickým pozadím (u nějaké památky),
 • delegát CK BON TON v interakci s klienty,
 • a cokoliv dalšího co Vám přijde zajímavé.

Ceny

1. cena – víkendový zájezd do termálních lázní pro 2 osoby
2. cena – zájezd do Paříže pro 1 osobu
3. cena – jednodenní poznávací zájezd pro 1 osobu dle vlastního výběru

Podmínky soutěže:

Videa budou o délce od 3 do 10 minut. Příspěvky musí být zaslány do 30. září poštou na adresu CK BON TON v Hranicích nebo e‑mailem na special@bontonck.cz.
Vyhodnocení soutěže a oznámení výsledků výhercům soutěže proběhne do 31. listopadu.
Zasláním příspěvku do soutěže zasílatel souhlasí s použitím tohoto příspěvku (fotografií a videí) pro reklamní účely (tyto příspěvky použije CK BON TON ve svých tištěných materiálech, na svých internetových stránkách či reklamních CD či DVD nosičích, serverech určených pro umístění videa). 
  
 

pondělí 14. července 2014

Opevnění na Wawelu

Wawel byl opevněn již od raných dob. Vysoká jurská skála nacházející se na řekou Vislou a její zástavba tvoří dominantu bývalého hlavního města Polska. Nejstarší stopy civilizace na návrší pochází  z paleolitu – starší doby kamenné.  Ve 14. století se zdejší gotický hrad stal hradem hlavním – hlavním sídlem polských panovníků.

Nejstarší zbytky kamenných, dřevěných a zemních hradeb dodnes dochovaných pochází z 9. století. V 11. století bylo návrší obehnáno kamenným valem. V 15. Století pak nechali první panovníci z rodu Jagellonců postavit mohutné cihlové obranné bašty, Zlodějskou, Sandomirskou a nejvyšší z nich byla Lubranka – tato byla koncem 18. Století přejmenována na Senátorskou. Ve Zlodějské baště byli vězněni zločinci.
Opevnění bylo zvětšeno během 17. století a pak v letech 1790-1794. Další etapu zdejších hradeb utvářeli Rakušané, kteří získali Krakov při dělení Polska. Ti nechali zbořit podstatnou část hradeb a na jejich místech nechali vystavět v první polovině 19. století mohutné opevnění, které se zachovalo dodnes.
Pozůstatkem ze 16. Století je bastion krále Vladislava IV, na něj byl v roce 1921 umístěn pomník vůdce národního povstání Tadeáše  Kosciuszka.
Na wawelské návrší se můžete dostat dvojím způsobem. První stará severní cesta vede od Kanovnické ulice a vstupujete Erbovou bránou, jež pochází z roku 1921 a několik metrů za ní pak branou Vasů z roku 1595. Novější jižní cesta byla otevřena Rakušany v první polovině 19. století a vede Bernardinskou branou. 
 
Mgr. Gabriela Číhalová
 

středa 9. července 2014

Interview s delegátem - KRÉTA

Můžete se nám v krátkosti představit?
Dobrý den pane Krausi,
ráda Vám na Vaše otázky odpovím a bude mě těšit, když to klientům pomůže. Jmenuji se Helena Heřmánková. V letních měsících pracuji jako delegátka od roku 2006, v zimě potom vyučuji Jógu. Kréta se stala mým druhým domovem, mám tady rodinu.
Na co by si měli dát klienti, kteří přijíždějí do vaší destinace, pozor, ještě před odjezdem?
Kréta je ostrovem bezpečným, velice vzácně se tu klientům něco ztratí. Jediným nebezpečím jsou tu komáři. Doporučila bych klientům vybavit se nějakým sprejem na ochranu proti komárům. Samozřejmě to můžou koupit i na místě. Nepodceňovat sílu sluníčka, chránit se, pít dostatek vody. Vždyť jsme tady pouhý kousek od Afriky. Dobře je si uvědomit před cestou na dovolenou, že budeme v jiné zemi, v jiném prostředí i podnebí. Budeme s lidmi, kteří mají trošku jinou mentalitu. Pokud se chceme něco naučit, něco si odvézt a prožít nezapomenutelnou dovolenou, měli bychom byt otevření a tolerantní.
Jaké kapesné byste klientům doporučili si vzít na osobu, aby se třeba mohli zúčastnit i nějakého výletu?
Kapesné? Záleží, jestli jede klient do apartmánů či do hotelu. Skromnějším klientům postačí kolem 15 € na hlavu na den. Pokud by si chtěl klient zakoupit lehátko a slunečník na pláži, měl by počítat se 6€ navíc. Optimální by bylo vzít si kolem 20-30 € na den. Plus na nějaké dárky a na výlety. Ceny výletů jsou kolem 50 € na člověka.
Na co se vás klienti během pobytu nejvíce ptají a jaké jsou odpovědi na tyto otázky?
Většinou nám klienti pokládají otázky, co se týkají hotelu, autobusové dopravy a na výlety. Pak praktické otázky kam na jídlo, kde nakoupit, kde je lékárna, na lékařské ošetření atd. Na první info schůzce klienty informuji všeobecně. Na tabulích mají vyvěšené info o hotelu, rozpis výletů, kdy mě zastihnou na hotelu, moje telefonní číslo. Dostávají také všeobecné info na letišti. Mám pro ně jízdní řády v info knize, vždy nějaký tip, kam na dobré jídlo, kam na procházku, kam na výlet.
Co by klienti měli určitě během své dovolené vidět?
Doporučuji klientům jet alespoň na jeden výlet s českým průvodcem. Dozví se spoustu informací, které se nedozví z brožůrek. Nejdůležitější památkou je tu palác Knossos. Říká se, kdo nebyl na Knossu, nebyl na Krétě. Dobry nápad je půjčit si auto a projet jižní Krétu. Jih je klidnější, méně turistů a krásné pláže. Mým velice oblíbeným místem je starobylé město Lato po Dorech, zde je možné také dojet autem. Na Krétě se kříží Evropa s Asií a s Afrikou. Jsou tady vlivy ze všech těchto kontinentů, což je pro středoevropana velice zajímavé. Většinou je tu krásné počasí celou sezónu.
Co by určitě měli klienti ochutnat za místní specialitu?
Tradiční krétská kuchyně je zdravá a chutná. Klienti by měli ochutnat dolmades (rýže zabalená ve vínových listech), pastichio (zapečené těstoviny s mletým masem), mousaku (osmažené brambory s kousky masa a zeleniny), marides (do křupava opečené rybičky). Doporučuji odvést si domů kuchařku v češtině a olivový olej (pro začátek). Nebezpečí je, že už jiný olej nebudou chtít nikdy použít. Mě to postihlo J
Jak vnímají místní obyvatelé turisty z České republiky?
Kréťané mají naše klienty rádi. Říkají, že jsou slušní, klidní a nemusí po nich moc uklízet. Trosku mají problém s komunikací, mnoho našich klientů nemluví cizím jazykem. Mají také pocit, že naši klienti šetří a moc tady neutratí.
Kolik stojí v destinaci základní potraviny?
Cena chleba je kolem 1 €, mléko 1,30 €, sýr feta 400g 4,50 €, olivy 1kg 7 €, rajčata 1kg 1,30 €, jablka 1kg 1,60 €.
Doufám, že jsem alespoň částečně odpověděla na Vaše otázky. Krásné dny a dobrou sezónu, Helena Heřmánková

pondělí 30. června 2014

Interview s delegátem - SARTI


1.      Můžete se nám v krátkosti představit?
 
Mé jméno je Nikola Fischerová, jsem studentkou oboru Lázeňství a turismus na Slezské univerzitě v Opavě a žije v Krnově.
2.      Co pro vás znamená destinace, ve které děláte delegátku?
 
Tuto destinaci jsem navštívila již dříve a velmi se mi líbila, navíc je zde má rodina. Řecko ke všemu je úchvatnou destinací, která má každému co nabídnout. Klienti se vždy se Sarti vracejí nadšení. Osobně si myslím, že je zde jedna z nejkrásnější pláží.
3.      Na co by si měli dát klienti, kteří přijíždějí do vaší destinace, pozor, ještě před odjezdem?
 
Měli by si samozřejmě vzít opalovací krém, někdy se totiž setkávám s tím, že tuto oblast klienti podceňují. Také je dobré se před odjezdem informovat u svého operátora, zda máte aktivní roaming a případně v bance, jaké jsou podmínky pro výběr hotovosti v Řecku.

4.      Jaké kapesné byste klientům doporučili si vzít na osobu, aby se třeba mohli zúčastnit i nějakého výletu?
 
Doporučila bych 200 až 250 Euro na osobu. To je takové optimum.
 
5.      Na co se vás klienti během pobytu nejvíce ptají a jaké jsou odpovědi na tyto otázky?
 
Především je zajímají věci ohledně výletů. Máme zde pestrou nabídku nejrůznějších výletů, takže si dokáže vybrat určitě každý!
6.      Co by klienti měli určitě během své dovolené vidět?
 
Úchvatné jsou jednoznačně kláštery Meteory. Ten kdo je neviděl přichází opravdu o velký zážitek. Dále doporučuji výlet na Athos. Je to poloostrov, který je mnišským státem a nachází se zde dvacet mužských klášterů.
7.      Proč by si klienti měli vydat zrovna do té vaši destinace?
 
Protože je zde průzračné moře, zlatá pláž a pohodová nálada. Řeci nikdy nespěchají.
8.      Jak vnímají místní obyvatelé turisty z České republiky?
 
Pozitivně, žijí z cestovního ruchu, a proto si svých klientů váží
9.      Co by určitě měli klienti ochutnat za místní specialitu?
 
Rozhodně čerstvé místní plody a pasticio či musaku.
10.  Kolik stojí v destinaci základní potraviny?
Ceny se přibližuji těm našim - mléko 1 €, chléb 0,50 až 0,80 €, margarín 250 ml 1 € až 2,5 € dle výběru, feta 1kg 8 €, jogurt 1kg 3,30 €, Nescafe 100gr 2,80 €. Čerstvou zeleninu, olivový olej a místní domácí pálenku tsipouro zakoupí za příznivé ceny u místních prodejců. Olivy se pohybuji v ceně od 3 do 5 € za kg.

Více informací zde http://www.bontonck.cz/pobytove-zajezdy/recko/chalkidiki/sarti

pondělí 16. června 2014

Interview s delegátem - CHORVATSKO

1. Můžete se nám v krátkosti představit?
Dobrý den, jmenuji se Veronika a již 7 let pracuji jako delegátka cestovní kanceláře na Balkánském poloostrově, z toho jsem měla možnost pracovat na této pozici 4 roky právě v Chorvatsku, především na Makarské riviéře. Mám vystudovanou vysokou školu se zaměřením na cizí jazyky a cestovní ruch a mimo letní sezonu pracuji jako lektorka a překladatelka anglického a německého jazyka. Mám ráda cestování, poznávání jiných kultur a práci s lidmi. Mám vždy dobrý pocit, pokud jsou klienti spokojení a dovolenou si užijí podle svých představ a do své vlasti se vrací odpočatí.

2. Co pro vás znamená destinace, ve které děláte delegátku?
Destinace – Baška Voda na Makarské riviéře, ve které pracuji jako delegátka, je bezesporu nádherné letovisko, nejen fakt, že si můžete užít průzračné moře a užívat si pohled na protější ostrovy, ale také se vám zde naskýtá pohled na majestátně se tyčící pohoří Biokovo nad Makarskou riviérou, kam si můžete udělat i výlet, nejvyšší bod je Sv. Jure, který má 1762 metrů a je odtud nádherný výhled na pobřeží Makarské riviéry a jedny z největších ostrovů Chorvatska (Hvar, Brač,…) Užijte si posezení v kavárničkách s typickou dalmátskou muzikou, sklenkou dobrého vína nebo chorvatského piva a středomořskou atmosférou.

3. Na co by si měli dát klienti, kteří přijíždějí do vaší destinace, pozor, ještě před odjezdem?
Od loňska je Chorvatsko členem Evropské unie, to znamená, že si stačí nezapomenout občanský průkaz, pojistit se a vzít si do Chorvatska dobrou náladu :-)
4. Jaké kapesné byste klientům doporučili si vzít na osobu, aby se třeba mohli zúčastnit i nějakého výletu?

5. Kolik kuna si do Chorvatska vzít? To je individuální, ale já bych si vzala alespoň 2 000 kuna na týden pro jistotu a z výletů navštívila pohoří Biokovo, kde se před Vámi otevře nádherná fauna a flora, anebo si udělala lodní výlet třeba na ostrov Brač nebo Hvar. Pro milovníky raftingu doporučuji rafting na kaňonovité řece Cetina a pro milovníky historie doporučuji výlet do Splitu nebo Dubrovníku.

6. Na co se vás klienti během pobytu nejvíce ptají a jaké jsou odpovědi na tyto otázky?
Upřímně, nejvíce se mě klienti ptají na otázku, jak jsem se dostala k této práci - delegátky. Od malička to byl můj sen a tak jsem se po gymnáziu zúčastnila několika konkurzů v cestovních kancelářích a byla vybrána na pozici delegáta CK.
Další otázka je většinou životní úroveň a průměrný plat obyvatel v Chorvatsku. Česká republika má obecně vyšší životní úroveň i vyšší průměrný plat.
Další častá otázka je, z čeho žijí Chorvaté, kteří podnikají v cestovním ruchu, přes zimu- většinou z toho co si vydělají přes léto, anebo se přestěhují na zimu do vnitrozemí, kde mají jinou práci.

7. Co by klienti měli určitě během své dovolené vidět?
Jak už jsem zmínila, já bych si osobně udělala výlet na pohoří Biokovo, do města Dubrovník nebo Split, anebo lodní výlet na Brač, do klidného městečka Povlja, kde je možnost krásného koupání a posezení v jedné z místních kavárniček u moře.

8. Proč by si klienti měli vydat zrovna do té vaši destinace?
Chorvatsko je autobusem časově velmi dostupná destinace. Dalším důvodem je krásná příroda, historická města a čisté moře a i fakt, že se tu bez problému domluvíte.

9 .Jak vnímají místní obyvatelé turisty z České republiky?
Myslím si, že místní obyvatelé Chorvatska i lidé podnikající v cestovním ruchu si českých klientů váží a snaží se každoročně služby pro turisty zlepšovat. V mnoha restauracích i ubytovacích kapacitách se domluvíte i česky.

10. Co by určitě měli klienti ochutnat za místní specialitu?
Já doporučuji navštívit nějakou dobrou rybí restauraci a dát si dobrou rybičku, plody moře, mušle, krevety a ochutnat jedno z vyhlášených chorvatských vín jako je víno Plavac, Pelješac, Dingač. Pro milovníky piva doporučuji ochutnat chorvatské pivo Karlovačko, anebo místní pálenku Rakiji.

11. Kolik stojí v destinaci základní potraviny?
Obecně ceny potravin jsou vyšší než v Česku asi o 10-20%.

Více zde http://www.bontonck.cz/pobytove-zajezdy/chorvatsko

středa 4. června 2014

Interview s delegátem - TURECKO

Dobrý den, začíná nám letní sezóna a naši klienti se již těší a připravují se na dovolenou. Rádi bychom Vás proto požádali jako odborníka na destinaci, kde pečujete o naše klienty o zodpovězení následujících několika otázek.

 1. Můžete se nám v krátkosti představit? Dobrý den všem potencionálním klientům. Já se jmenuji Petra Hrachovinová, jsem studentka z Olomouce a již šestý rok pracuji jako delegátka a průvodkyně v Turecku. Zde se cítím výborně a zbožňuji turecký národ a jejich kulturu.
 2. Co pro vás znamená destinace, ve které děláte delegátku? Po celou dobu, kterou pracuji v Turecku, mám pod sebou destinaci Alanya, její centrum. Dle mého názoru je to perfektní místo pro dovolenou. Alanya je můj druhý domov. V tomto místě najdete veškeré vyžití i mimo hotelové prostředí. Je zde několik historických památek, velké možnosti nákupu, zábavy, sportu a všeho, na co si jenom vzpomenete.
 3. Na co by si měli dát klienti, kteří přijíždějí do vaší destinace, pozor, ještě před odjezdem? Nemyslím, že je zde něco, co by vyžadovalo velkou pozornost, jelikož Turecko je již moderní země, není třeba žádného očkování a podobně, je určitě dobré se připravit na vyšší teploty, zkontrolovat si, zdali je aktivovaný roaming na telefonu přes operátora.
 4. Jaké kapesné byste klientům doporučila si vzít na osobu, aby se třeba mohli zúčastnit i nějakého výletu? Kapesné se opravdu odvíjí podle možností klienta a rovněž jejich potřeb. Zde se dá kromě výletů také perfektně nakoupit, takže jistě je dobré mít nějakou finanční rezervu. Lze ale také vybírat z bankomatů a v některých větších obchodech se dá i platit přímo kartou, takže kromě hotovosti je jistě dobré mít u sebe platební kartu. Za minimum považuji 100 € na osobu. Momentální kurzy jsou 1 euro = 2,8009 tureckých lir / 1 turecká lira = 10-11 českých korun.
 5. Na co se vás klienti během pobytu nejvíce ptají a jaké jsou odpovědi na tyto otázky? Samozřejmě časté otázky se týkají počasí, dopravy a pohybu po destinaci, platebních možností a informací týkajících se Turecka. Všechny tyto informace dostávají klienti stručněji při příletu na transferu z letiště do svých hotelů a potom podrobněji na informačních schůzkách, kde se osobně setkáváme. Informace o Turecku se ve větší míře a velmi podrobně dostávají na výletech, které průvodcujeme.
 6. Co by klienti měli určitě během své dovolené vidět? V každé destinaci jsou zajímavé místa, která doporučujeme navštívit (historická centra, bazary, mešity, přístav), ale již zmíněné výlety jsou nejlepší na poznání Turecka a na navštívení krásných oblastí. Například velmi oblíbený je výlet Alanya City Tour a světovou raritou, která stojí za podívání, jsou travertinové jezírka Pamukkale. Překrásný je výlet do Zeleného kanonu, kde mohou klienti relaxovat při plavbě na lodi v chráněné krajinné oblasti, a pro zpestření se nabízí výlet do delfinária, kde se pobaví nejen děti, ale i dospělý.
 7. Proč by se klienti měli vydat zrovna do té vaší destinace? Jak jsem již zmiňovala, moje destinace je Alanya a je plná zábavy, historie, městského ruchu a rozptýlení. Na tomto místě si každý přijde na své.
 8. Jak vnímají místní obyvatelé turisty z České republiky? Místní obyvatelé se přizpůsobili turistickému ruchu, jak jen to bylo možné. Většina z nich pracuje právě v hotelech, restauracích či na bazarech a s turisty si velmi dobře rozumí. Je zde viditelná snaha o porozumění cizím jazykům a turecká dobrosrdečnost je cítit na každém kroku. Není nutno se obávat večerních procházek kolem pláže, či ve městě. Město je velmi čilé i ve večerních hodinách.
 9. Co by určitě měli klienti ochutnat z místních specialit? Některé z tureckých specialit klienti ochutnají přímo na hotelu, ale takový turecký kebab, pide, gözleme, kumpir, nebo lokum je třeba vyzkoušet ve stáncích a restauracích, které jsou k nalezení kdekoli ve městě.
  • Pide – druh chleba, který je často zapečený se sýrem, mletým masem a nebo zeleninou (7 – 15 TL / 3 -5 €) 
  • Gözleme – turecká placka, připomínající palačinku, sušší těsto, děláno na sladký způsob s nutelou, nebo slané s bramborem, či sýrem (3 – 10 TL/ 1,5 / 4 €)
  •  Kumpir – velká brambora, která se uvaří, rozkrojí a smíchá se sýr s máslem, další přísady si zákazní vybírá sám (kuřecí kousky, salám, olivy, zelenina) (12 – 20 TL / 4,5 – 7 €) 
  • Lokum – typická turecká sladkost, želé s různými příchutěmi (oříšky, cukr, kokos, čokoláda, pomeranč, granátové jablíčko…) (3 – 10 TL / 1,5 – 4 €)
  • ceny těchto delikates jsou orientační
 10. Kolik stojí v destinaci základní potraviny? 
  • Voda (su) 1,5l = 1-2TL
  • Káva (kahve) = 1-2TL
  • Čaj (çay) 0,5-1TL
  • Víno (şarap) 0,7dl = 10-35TL
  • Víno 2dcl = 4-8TL
  • Pivo (bira) 0,33-05l = 5-15TL
  • Chléb (ekmek) = 1,5TL
  • Mléko (süt) 1ks = 2-5TL
  • Máslo (tereyağ) 1ks = 1,5-3TL
  • Jogurt (yoğurt) 4ks = 2-4TL
  • Salámy (salami) = 17-25TL
  • Párky (sosis) 1kg = 7-12TL
  • Olivy (zeytin) 1kg = 7-15TL
  • Pomeranče (portakal) 1kg = 1-3TL
  • Kiwi (kivi) 1kg = 4TL
  • Baklava 1kg = 7-10TL
  • Čokoláda (çikolata) 100g = 2-3TL
  • Zmrzlina (dondurma) = 1-4TL
  • Oběd = 15-45TL
  • Večeře = 15-45TL
  • Kebap (döner kebap) = 4-10TL
  Ceny jsou opět orientační, v některých restauracích mohou být nápoje velmi drahé a v některých jsou levnější. Nejdražší jsou ovšem alkoholické nápoje a maso.
Děkujeme za rozhovor i za Vaši péči o klienty a přejeme Vám v destinaci dobrou sezónu a spokojenost návštěvníků v této krásné zemi.

Zájezdy do Turecka můžete nalézt zde http://www.bontonck.cz/pobytove-zajezdy/turecko/turecka-riviera

čtvrtek 22. května 2014

Interview s delegátem - BULHARSKO

Dobrý den, začíná nám letní sezóna a naši klienti se již těší a připravují se na dovolenou.
Rádi bychom Vás proto požádali jako odborníka na destinaci, kde pečujete o naše klienty o zodpovězení následujících několika otázek.
1.     Můžete se nám v krátkosti představit? Jmenuji se Věra Stará, která se „ stará“ o klienty cestovní kanceláře Bon ton v Bulharsku již pomalu 10 let.
2.     Co pro vás znamená destinace, ve které děláte delegátku? Bulharsko je nesmírně šťastnou zemí, která se může pyšnit krásnými horami (Rila, Pirin, Rodopy, Stará Planina a Vitoša) a ještě krásnějšími plážemi podél pobřeží Černého moře a to vše, v kombinaci s přátelskými a vždy ochotnými místními obyvateli dělá Bulharsko zemí, kam se turisté vždy rádi vrací.
3.     Na co by si měli dát klienti, kteří přijíždějí do vaší destinace, pozor, ještě před odjezdem? Aby si nezapomněli vzít mimo finančních prostředků dobrou náladu, o zbytek se již postaráme my zde, v Bulharsku.
4.     Jaké kapesné byste klientům doporučili si vzít na osobu, aby se třeba mohli zúčastnit i nějakého výletu? Jako kapesné (bez stravy) bych doporučila 100 €.
5.     Na co se vás klienti během pobytu nejvíce ptají a jaké jsou odpovědi na tyto otázky? --Jaké bude počasí? Nebude pršet? Věřte, že i kdyby pršelo, jedná se většinou o letní přeháňky netrvající dlouhou dobu a po jejich skončení pokračuje slunné počasí s ideálními podmínkami na plážování.
6.     Co by klienti měli určitě během své dovolené vidět? Některé z historických měst Bulharska (Sozopol, Nesebar) na kterém pobývali již Trákové osm století před naším letopočtem a krásnou krajinu například z lodi plující po řece Velece nebo Ropotamo.
7.     Proč by se klienti měli vydat zrovna do té vaší destinace? Bulharsko je destinací, kde si díky nižším cenám než v České republice odpočinou i mámy malých dětí, díky možnosti se stravovat v restauracích bez nutnosti vaření.
8.     Jak vnímají místní obyvatelé turisty z České republiky? Bulhaři mají klienty z České republiky velmi rádi, nejenom pro jejich současnou návštěvnost Bulharska, ale jsou jim i nesmírně zavázáni pro pomoc, s jakou jim naši předkové v 19. století pomáhali vybudovat nový Bulharský stát po 500leté osmanské nadvládě.
9.     Co by určitě měli klienti ochutnat z místních specialit? Vynikající zeleninové saláty, maso připravované na grilu a vína, plná jižního slunce.
10.  Kolik stojí v destinaci základní potraviny?
Ceny potravin, nápojů a pochutin v obchodech
Jídlo
Toastový chléb
0,90 lv
Slaná tvarohová buchta
1,20 lv -1,50 lv
Sladké pečivo
0,60 lv-0,90 lv
Máslo
3,90 lv
Sýr Chedar
2,90 lv

Pochutiny
Palačinky
2,50 lv-3,50
Zmrzlina do kornoutu
1,50 - 1,90 lv
Zmrzlina z mrazáku
0,50 - 3,00 lv
Chipsy Lays
2,80 lv
Bake Rolls
0,90 lv
Čokoláda Milka 100g
1,90 lv
Sladké pečivo
0,60 lv

Nápoje
Perlivá voda 1,5l
1,10 lv
Neperlivá voda 1,5l
1,10 lv
Pivo Zagorka
1,20 lv
Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic 1,5l
1,90 lv
Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic 2,0l
2,60 lv
Mléko 1,5% tuku
1,90 lv
Mléko 3,0% tuku
2,20 lv

Ostatní
Pohled
0,60 - 1,00 lv
Poštovní známka (po Evropě)
1,50 lv
Rohož na opalování
4,00 lv
Slunečník
9,00 - 15,00 lv
Pronájem lehátka na pláži
5,00 - 7,00 lv

Ceny jídel a nápojů v restauracích
Nealko nápoje
Kafe
1, 00- 1,50 lv
Čaj
1,00 lv
Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic 0,25l
1,50 lv
Džus, Cappy 0,25l
1,80 lv
Minerální voda 0,5l
1,00 - 1,50 lv
Nealko plech 0,33l
1,80 lv

Alkoholické nápoje v retauraci
Víno (červené, bílé) 0,2l
2,50 lv
Víno (červené, bílé) 0,75l
10,00 lv
Točené pivo 0,33l
1,50 lv
Točené pivo 0,50l
1,90 lv
Staropramen 0,50l
2,50 lv
Zagorka 0,50l
2,00 lv
Kameniza 0,50l
2,00 lv
Plechovkové 0,33l
2,50 lv
Mastika 0,05l
1,90 lv
Menta 0,05l
1,20 lv
Rakije 0,05l
1,80 lv
Konak 0,05l bulharský
1,80 lv
Tequila 0,05l
1,90 lv
Vodka 0,05l bulh.
1,20 lv
Gin 0,05l bulh.
1,20 lv
Whisky 0,05l
2,50 lv

Smažené speciality
Langoš s marmeládou
1,90 lv
Langoš se sýrem a kečupem
1,90 lv
Bramborák
2,50 lv
Hranolky
1,50 lv
Hranolky se sýrem
2,00 lv

Speciality na grilu
Čevapčiči
1,80 lv
Karbanátek
1,80 lv
Klobása
2,90 lv
Párek
2,80 lv
Kuřecí řízek (přírodní)
4,50 lv

Hotová jídla
Rýžové závitky
3,00 lv
Vaječná omeleta
3,50 lv
Omeleta s houbama a šunkou
3,80 lv
Kuře se zelým
3,80 lv
Kuře s bramborama
3,80 lv
Musaka (zapečené brambory)
3,80 lv
Plněná paprika
3,80 lv
Vepřové maso s bramborama
3,80 lv
Vepřové maso se zelým
3,80 lv
Smažený sýr (obalovaný)
4,50 lv
Vepřové, knedlo, zelo
5,50 lv
Guláš s knedlíkama
5,50 lv
Obalované mušle a mořští sneci
5,50 lv
Kapama
6,00 lv

Přílohy
Vařené brambory
1,80 lv
Plátek chleba
0,25 lv
Salátová okurka
2,00 lv
Rajčata
2,20 lv

Polévky
Tarator
1,80 lv
Slepičí
2,00 lv
Dršťková
3,20 lv
Fazolová s klobásou
3,50 lv

Saláty
Kyselé okurky
2,00 lv
Míchaný zeleninový
3,00 lv
Rajčatový
3,00 lv
Zelý, mrkev, majonéza
3,00 lv
Šopský
3,50 lv
Mušle s cibulí
4,00 lv
Rybí salát
4,00 lv

Ryby
Makrela na grilu
2,70 lv
Caca
2,00 lv
Safrit
5,80 lv
Popčeta
5,80 lv
Smažený žralok
7,50 lv
Platýz
17,00 lv

Minutky
Sendvič se sýrem, šunkou, rajčaty
2,50 lv
Pizza
3,80 lv

Děkujeme za rozhovor i za Vaši péči o klienty a přejeme Vám v destinaci dobrou sezónu a spokojenost návštěvníků v této krásné zemi.

Dovolenou v Bulharsku můžete najít zde http://www.bontonck.cz/pobytove-zajezdy/bulharsko/jizni-bulharsko