pátek 5. září 2014

Středověké hradby kolem města Krakova


Obranné hradby chránily město před nepřáteli. Až do 13. století byl Krakov obklopen opevněním, které se skládalo z dřevěně-zemních násypů. V roce 1257 nechal podle magdeburského práva panovník Boleslav Stydlivý vytýčit náměstí, kolem něj vznikala pravoúhlá síť ulic, stavěly se domy, kostely, vznikla radnice, tržnice a od roku 1285 byly postupně stavěny nové hradby, kamenné.
Ve 14. století měla dvojitá zeď s příkopem šířku kolem 20m. Součástí hradeb bylo i 39 obranných bašt a 8 bran. Tyto hradby zastavily například v roce 1345 vojska českého panovníka Jana Lucemburského před vpádem do Krakova.
Na počátku 19. století byla velká část hradeb zbořena, město se totiž postupně rozšiřovalo. Na místě zbořených hradeb bylo několik let smetiště a později byl prostor upravován a vznikl zde městský park – Planty.

Ze středověkého opevnění se zachovaly tři bašty – Prýmkařská, Truhlářská a Tesařská; a jediná brána – Floriánská.  Před nepřáteli byl k ochraně části hradeb určen jeden z mnoha cechů působících v Krakově. Ten měl za úkol chránit hradby i příslušnou baštu. Z vnitřní části hradeb se nachází Galerie obrazů poloprofesionálních malířů pod širým nebem.
K hradbám se dostanete z Hlavního náměstí Floriánskou ulicí.  Když půjdete od Wawelu, tak vlastně absolvujete tzv. Královskou cestu, jež vedla právě od Floriánské brány, přes náměstí, ulicí Grodskou a Kanovnickou ke katedrále sv. Václava a Stanislava na Wawelu.

Mgr. Gabriela Číhalová
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat