čtvrtek 22. května 2014

Romantický Krakov

Toto nádherné historické zákoutí najdete v polském Krakově.  Kdysi hlavní město Polska (do roku 1596) skrývá nemnohé půvaby. Krakov patří k nejvznešenějším a nejkrásnějším městům na území polského státu.
Krakov je kolébkou polského státnictví a polské kultury, osídlen už v neolitu a době bronzové. První psaná zmínka je pak z roku 965, zanechal nám ji arabský obchodník Ibrahim ibn Jakub.
Město je plné nádherných památek z doby románské i gotické, najdeme zde i stavby postavené v renesanci či baroku. A dokonce i 19. století se svými neostyly (neorenesance, neoklasicismus aj.) tady zanechalo svou stopu, městem se mihla i secese.
Ve městě působila celá řada významných evropských umělců – architektů, sochařů i malířů. Za všechny jmenujeme:  Veit Stoss, Francesco Fiorentino, Bartolomeo Berecci, Santi Gucci, Jan Maria Padovano či Giovani Trevano.
Erb města tvoří bílý orel uprostřed otevřené brány, využijme tohoto pozvání a vstupme dovnitř.
Mgr. Gabriela Číhalová
Pohled z ulice Grodska do starobylé ulice Kanovnické


Pohled z ulice Kanovnická na zámek Wawel

Erb města Krakow

Žádné komentáře:

Okomentovat