úterý 18. června 2013

Pozor při návratu z dovolené, co se sebou vezete!

V souvislosti se začínající letní sezónou si Vás dovolujeme upozornit na případy nedovoleného dovozu zboží při návratu z dovolené ze zahraničí a na povinnost proclení dováženého zboží ze zemí mimo EU. Turistům hrozí doměření cla, DPH či spotřební daně, případné zabavení zboží a uložení pokuty.

Předpokladem příjemně strávené dovolené a bezpečného, bezproblémového návratu zpět do České republiky je také dobrá informovanost cestujících. Všichni čeští turisté by měli být srozumitelně informováni o svých povinnostech a právech mimo jiné při přepravě zboží z EU a ze třetích zemí.

V loňském roce Celní správa ČR zaznamenala negativní šíření počtu případů, kdy se čeští cestující pokoušeli nedovoleně dovézt zakázané zboží ze zahraničí, kde strávili svou dovolenou. Velmi častými případy je také neproclení dováženého zboží ze zemí mimo EU (nejčastěji ze zemí Egypt, Spojené Arabské Emiráty a Turecko).

Ve většině loňských případů nedovoleného dovozu zboží se jednalo o dovoz zboží podléhající množstevním, hodnotovým nebo zákazovým omezením (tabákových výrobků, alkoholických nápojů, suvenýrů, rostlinných výrobků apod.). Při zjištění nedovoleného dovozu tohoto druhu zboží pak následuje pro cestujícího přestupkové řízení, zajištění zboží s jeho propadnutím a případně udělení pokuty. Zpravidla udělí celní správa blokovou pokutu až do výše 5 000 Kč, pokud se jedná o celní přestupek. Často takto bývají pokutováni turisté dovážející nadměrné množství alkoholu či cigaret. Vedle doměřeného cla, DPH či spotřební daně a případného zabavení zboží tak ještě k tomu turisté zaplatí na místě pokutu.

Zboží určené pro osobní spotřebu a dovážené z členských států EU, nepodléhá clu. Výrobky, které běžně podléhají spotřební dani, jako jsou pivo, víno, líh, tabákové výrobky a minerální oleje, jsou od spotřební daně osvobozeny, pokud turisté převážejí menší množství než:
 • konzumní líh a lihoviny 10 l konečných výrobků
 •  pivo 110 l
 • meziprodukty 20 l (např. portská vína, vermuty)
 • vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l
 • cigarety 800 kusů
 •  cigarillos a doutníky o váze menší než 3 g/kus 400kusů
 •  ostatní doutníky 200 kusů
 •  tabák ke kouření 1 kg
 •  minerální oleje s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l
 • zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotností náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob
Zboží určené pro osobní spotřebu a dovážené leteckou dopravou v osobních zavazadlech ze třetích zemí (státy mimo EU) cestujícím (starší 15 let), je osvobozeno od cla a DPH do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu (u cestujícího do 15 let je částka snížena na 200 EUR na osobu):
 • 200 ks cigaret
 • 100 ks doutníčků do 3 gramů
 • 50 ks doutníků nad 3 gramy, nebo 250 g tabáku ke kouření
 • 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 % obj., nebo
 • 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj. (šumivá vína, jemné likéry)
 • 4 litry tichého vína a 16 litrů piva
Poměrně častým a hodně se opakujícím negativním jevem je také dovoz „suvenýrů“, které podléhají úmluvě CITES regulující obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (korály, některé druhy kaviáru, lastur, schránek mořských živočichů, výrobky z kůží, některá živá zvířata a rostliny). Turisté by si měli před cestou zjistit, zda zboží, které kupuje a zamýšlí dovézt do ČR, nepodléhá zákazům nebo omezením podle platných právních předpisů o ochraně některých druhů živočichů a rostlin, nebo výrobků z nich.

Přísný režim dovozu se vztahuje i v rámci území EU na výrobky živočišného původu (maso, masné výrobky, mléko, apod.). Tyto produkty mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující infekční onemocnění. Takové výrobky jsou při celní kontrole vyhozeny do připravených košů v příletové části celního úřadu.

Podrobné informace pro cestující jsou uvedeny na stránkách Celní správy ČR a také k dispozici na stránkách České inspekce životního prostředí a Státní veterinární správy.

Žádné komentáře:

Okomentovat